<<  powrót

W dniu 27.02.2020r w Krzywopłotach pod Karlinem odbyło się wspólne posiedzenie Rad Powiatowych Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Białogardzkiego, Kołobrzeskiego, Koszalińskiego, Sławieńskiego, Szczecineckiego oraz Świdwińskiego.
Poruszone tematy, które najbardziej nurtują obecnie rolników to min.
Obecna sytuacja rolnictwa zachodniopomorskiego, informacja dotycząca nowych kompetencji dla Izb Rolniczych, wystąpienie przedstawiciela OT KOWR Koszalin – obecne działania, wystąpienie przedstawiciela ARiMR – realizacja płatności za 2019r, zmiany w naborze na 2020, wnioski PROW, Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego – BDO, Wystąpienie przedstawiciela WFOŚiGW- dofinansowanie działań dla rolników, dofinansowanie dla gmin w temacie odbioru folii rolniczej, Wystąpienie Lekarza Weterynarii – ASF i ptasia grypa, Wystąpienie przedstawiciela ZODR – szkolenia dla rolników.
Było to pierwsze spotkanie w takiej formie. Omówiono procedury składania wniosków na wszystkie nabory, które zrealizowane są przez ARiMR, przy czym poproszono o konsultacje dotyczące wniosków modernizacja gospodarstw rolnych i nawodnienia osób wypełniających wnioski co przyspieszy procedury.
Pan Stanisław Baliński delegat do KRIR przedstawił stanowiska KRIR, która wnioskuje o zminimalizowanie przepisów Unijnych dotyczących składania wniosków i ofert, działań dot. materiału siewnego itp.
Następnie głos zabrał Burmistrz Karlina Pan Waldemar Miśko omawiając program małej retencji, fermy fotowoltaiczne, utylizacja foli. Gminy są odpowiedzialne za utylizację ale niestety nie wszystkie chcą skorzystać z programu być może tworząc konsorcja zmniejszy się koszty i ułatwi to wdrażanie tego programu na terenach gmin. Kilku rolników zawnioskowało aby odpowiedzialnymi za odbiór foli rolniczych były firmy, które dostarczają im te produkty.
Następnie glos zabrał Pan Andrzej Grzana Kierownik Zespołu ds. Obsługi Wniosków WFOŚiGW w Szczecinie. Omówił ceny zakupu wapna, preferencyjne pożyczki na 15 lat, rozwój instalacji fotowoltaicznej oraz program wapnowania. W programie wapnowania są ograniczenia, z którymi nie do końca zgadzają się rolnicy wnioskując min. o możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie przez wszystkich rolników również tych którzy mają ponad 75ha.
Stwierdzono również brak doradców sprawie składania wniosków przy fotowoltanice. Brak szczegółowych informacji dot. rolniczych odpadów.
Michał Mętlewicz z – ca Dyrektora KOWR Koszalin przedstawił informację nt.

  • Platformy Żywieniowej
  • oznaczenia „Produkt Polski”
  • pomoc w zakładaniu Spółek Wodnych w których KOWR może przystąpić do Spółki
    Teledetekcji (urządzenie nadzorujące realizacją umów dzierżaw, które może być wykorzystane przy zjawisku suszy)
    Pani Anna Rydzkowska podała stronę, na której każdy rolnik może sprawdzić wykorzystaną przez siebie kwotę pomocy de minimis – srpp.minrol.gov.pl
    Następnie zabrał głos Pan Adam Kalinowski Dyrektor ZODR Barzkowice przedstawiając plan szkoleń jakie są przewidziane na 2020 rok Poinformował, że na stronie ZODR Barzkowice jest taka informacja. Drugi temat to rozbudowa stacji meteorologicznych których ma powstać 16 na terenie województwa zachodniopomorskiego. Ten temat bardzo szczegółowo omówił Prezes ZIR Andrzej karbowy podając propozycje lokalizacji tych stacji zaproponowanych przez IUNG. Do tych stacji będzie dołączona teledetekcja. Podkreślił również, że jedną z propozycji nowych kompetencji dla izb jest to, aby opinie Izby były wiążące. Stanowisko Izb jest złożone do Ministra Rolnictwa i czekamy odpowiedź.
<<  powrót