<<  powrót

W dniu 28 listopada 2019r. w Starostwie Powiatowym w Kamieniu odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Kamień Pomorski. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście z instytucji około rolniczych: Starosta Kamieński – Józef Malec, Jarosław Pawluś z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Magdalena Kartosz – Kierownik Zespołu Doradców w Golczewie, Marta Wilkowska z Urzędu Miejskiego w Wolinie. Spotkanie zostało zorganizowane w celu omówienia realizacji pomocy suszowej dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy oraz problematyki zagospodarowania/utylizacji folii rolniczych.
Andrzej Caban przedstawił problem utylizacji folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej oraz poinformował o możliwości skorzystania z dotacji przez gminy z Funduszu Ochrony Środowiska, które ma na celu umożliwienie oraz bezpłatny odbiór odpadów foliowych. Starosta Kamieński – Józef Malec zadeklarował, że przedstawi problem na konwencie Wójtów i Burmistrzów. Należy wypracować plan działania oraz skorzystać z możliwości dofinansowania.
Odnośnie realizacji pomocy suszowej p.o Kierownika Biura Powiatowego Jarosław Pawluś poinformował o ilości wniosków suszowych złożonych w powiecie – ok. 430 wniosków z czego ok. 170 wniosków o płatność będzie zrealizowana z pomocy publicznej, a ok. 260 wniosków. Kierownik poinformował również, że powiat Kamieński został w tym roku objęty kontrolą FOTO, dlatego też część producentów jeszcze nie otrzymała zaliczek na dopłaty, ponieważ nie ma odgórnej zgody na wypłatę podczas kontroli. Dopiero będzie to możliwe po zakończeniu całej procedury.
Członkowie Rady Powiatowej dyskutowali również na temat przepisów wprowadzających zmiany w obowiązujących dotychczas przepisach z zakresu ochrony wód przed azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.
Na tym zakończono posiedzenie.

<<  powrót