<<  powrót

18 października 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej ZIR Powiatu Kamieńskiego.

Z udziałem zaproszonych przedstawicieli instytucji działających w obszarze rolnictwa omówiono:

  • ARiMR- realizacja dopłat bezpośrednich, wnioski o pomoc suszową, planowane programy wsparcia,
  • KOWR – rozdysponowanie gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Powiecie, formy pomocy dla poszkodowanych przez suszę producentów rolnych,
  • ZODR – protokoły szacowania strat spowodowanych suszą, procedury i wytyczne.

Omówiono problematykę suszy, odnosząc się krytycznie do obowiązujących przepisów i nieprecyzyjnych wytycznych. Rodzi to wiele wątpliwości wśród poszkodowanych rolników oraz wśród członków komisji szacujących.

Przedstawiciele ARiMR poinformowali o stanie realizacji płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych. Cały system, w tym wypłata zaliczek, działa szybciej niż w poprzednich latach.
Z dodatkowych programów wsparcia- jednym z ciekawszych jest dofinansowanie działalności usługowej- np. zakup maszyny celem świadczenia usług dla innych rolników.

Goście z KOWR poinformowali o ilości gruntów przygotowywanych do rozdysponowania.
Jak zawsze w kwestii wsparcia rolników- możliwe jest obniżenie czynszu lub odroczenie płatności (stanowiące pomoc w utrzymaniu płynności finansowej)

Zebrani uzgodnili, że istotne jest, by następne posiedzenie poświęcić sprawom melioracji, retencji, programom wsparcia budowy systemów nawadniających,
z udziałem m.in. przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

<<  powrót