<<  powrót

W roku 2023, w okresie od 1 czerwca do 31 lipca, rolnicy składali wnioski o przyznanie pomocy do zbóż i roślin oleistych*. Wsparcie było finansowane ze środków unijnych i środków krajowych. Pomoc ta, zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz. U. 762 ze zm.), przyznawana była według kolejności złożenia wniosku i do limitu 799 mln zł.

Ze względu na wyczerpanie środków, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął działania zmierzające do ich dodatkowego pozyskania. W związku z tym rolnicy, dla których zabrakło środków finansowych, otrzymywali z Agencji informację o przedłużonym terminie na wydanie decyzji do 30 listopada 2023 r.

Działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pozwoliły na uruchomienie dla tych rolników dodatkowego naboru, który odbył się w okresie od 6 do 31 października 2023 r. (na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U., poz. 1965)). Wsparcie można otrzymać po spełnieniu warunków kwalifikowalności (na podstawie wniosków składanych od 1 czerwca do 31 lipca 2023 r.) i w przypadku nieprzyznania pomocy ze względu na wyczerpanie środków finansowych. Dlatego też rolnicy, dla których zabrakło środków finansowych w letnim naborze, otrzymali do 30 listopada 2023 r. decyzje odmawiające przyznania pomocy współfinansowanej ze środków unijnych. To potwierdza spełnienie warunków kwalifikowalności i umożliwia rozpatrzenie wniosków w ramach dodatkowego naboru finansowanego z budżetu krajowego (składanych w okresie od 6 do 31 października 2023 r.).

*kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak, rzepik.

Źródło: KRIR

<<  powrót