<<  powrót

Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa o rozważenie możliwości wprowadzeni przepisów, które umożliwiają podzielenie składki zdrowotnej płaconej za pomocnika rolnika. Ministerstwo Rolnictwa wyjaśnia co następuje:

<<  powrót