<<  powrót

Na wniosek Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie działań w celu udzielenia pomocy dla gospodarstw rolnych, które w roku 2020 ucierpiały z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Obecne rozporządzenie RM z dnia 19 maja 2021 roku pomija rolników, których straty spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych nie osiągnęły poziomu 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie. Zarząd Krajowej Rady wystąpił z prośbą do Pana Ministra o uruchomienie pomocy, która uwzględni tych rolników, których straty nie osiągnęły 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie.

W załączniku wniosek.

Plik Opis Wielkość pliku
pdf wniosek KPIR klęski do MRiRW 38 KB
<<  powrót