<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do resortu rolnictwa o zmianę sposobu waloryzacji emerytur rolniczych. Poniżej zamieszczamy odpowiedź MRiRW w sprawie tegorocznej waloryzacji emerytur i rent rolniczych przedstawioną przez resort rolnictwa 24 maja 2022 r.

<<  powrót