<<  powrót

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną u drobiu i realnego zagrożenia wystąpienia kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, poniżej zamieszczamy do wykorzystania wzór planu bioasekuracji wraz ze wskazówkami prawidłowej dezynfekcji i czyszczenia dla gospodarstw utrzymujących drób.
Przedmiotowy dokument opracowany został z uwzględnieniem minimalnych wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków Dz. U. z 2022 r. poz. 758 oraz doświadczeń w przedmiocie szeroko pojętej bioasekuracji, zaczerpniętych z funkcjonujących i sprawdzonych rozwiązań, wdrożonych w innych obszarach produkcji zwierzęcej.

<<  powrót