<<  powrót

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe został udostępniony projekt Wytycznych szczegółowych dotyczących przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy dla interwencji I.10.15 Inwestycje poprawiające dobrostan bydła i świń
w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (PS WPR).

Uwagi do projektu prosimy przesyłać na adres mailowy: wytyczne.wis@minrol.gov.pl w terminie 14 dni od dnia udostępnienia projektu.

Projekt został udostępniony na stronie internetowej MRiRW w zakładce https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe

<<  powrót