<<  powrót

Odpowiedź Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie przedstawionego do zaopiniowania projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o podatku od towarów i usług, w odpowiedzi czytamy:

<<  powrót