<<  powrót

W odpowiedzi w sprawie przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2022 roku, Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych informuje jak następuje:

“(..)W opinii samorządu rolniczego najważniejszym problemem związanym z ubezpieczeniem upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dopłatą do składek jest zapewnienie “starczających środków finansowych w budżecie państwa na zagwarantowanie dopłat dla wszystkich rolników, którzy chcą wykupić polisę ubezpieczeniową. Dotychczasowe doświadczenia pokazują, że corocznie środki na dopłaty kończą się po kilku dniach kampanii ubezpieczeniowej i większość rolników pozostaje poza systemem dopłat. Dlatego wnosimy do Pana Premiera o zapewnienie środków finansowych potrzebnych na cały rok już na początku roku.

Wielu rolników uważa, że wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia zwierząt gospodarskich jest zbyt niska i powinna wynosić powyżej 65% składki do 1 sztuki. Podniesienie dopłaty do 75% zwiększyłoby atrakcyjność ubezpieczenia, szczególnie jeżeli chodzi o stado podstawowe.

Kolejną kwestią, którą przedstawiamy do rozważenia to objęcie dopłatami do składek ubezpieczeniowych środków trwałych w produkcji sadowniczej, tj. drzew i krzewów oraz w produkcji warzywniczej tj. tuneli, szklarni itp. Ubezpieczenie tych części składowych majątku, bezpośrednio związanych z produkcją, powinno być objęte wyższymi dopłatami do ubezpieczenia.

Licząc na uwzględnienie powyższej opinii samorządu rolniczego.”

<<  powrót