<<  powrót

Krajowa Rada Izb Rolniczych otrzymała odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na opinię samorządu rolniczego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw.

Poniżej zamieszczamy opinię KRIR oraz odpowiedź MRiRW.

<<  powrót