<<  powrót

Poniżej zamieszczamy opinie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych nt. przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie statutu Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.

<<  powrót