<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych uprzejmie informuje, że zdaniem samorządu rolniczego projekt wprowadza zmiany, które wydają się być korzystne dla beneficjentów działania “Rolnictwo ekologiczne”.

Zniesienie zasady dygresywności przy przyznawaniu płatności ekologicznych mogłoby polepszyć sytuację rolników prowadzących gospodarstwa zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego i zachęcić też większą liczbę rolników do realizacji tego działania na swoich gruntach rolnych.

Należy jednak zaznaczyć, że konieczne jest wprowadzenie mechanizmów zabezpieczających przed pozornym prowadzeniem wielkoobszarowych upraw przez “pseudo rolników ekologicznych” a de facto przez osoby nie zainteresowane produkcją, tylko samymi płatnościami.

W tym celu samorząd rolniczy proponuje pozostawienie mechanizmu dygresywności dla gospodarstw o powierzchni powyżej 300 ha. Jest to wielkość graniczna, określająca gospodarstwa rodzinne, które nie powinny podlegać zmniejszaniu wysokości płatności ekologicznych.

<<  powrót