<<  powrót

Samorząd Rolniczy przedstawił uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska zmieniającego rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową:

“(…)Przedstawiony projekt rozporządzenia wprowadza wiele przepisów usprawniających postępowanie dotyczące szacowania szkód. Do tej pory nie uregulowano kwestii odszkodowań za szkody powstałe w wyniku bytowania dzikiego ptactwa, które podlega ochronie. Rolnicy ponoszą ogromne straty w uprawach powodowane przez żurawie, krukowate, łabędzie lub kormorany. Rolnicy nie mogą bronić się przed takimi szkodami oraz nie przysługuje im za nie rekompensata. Dlatego, wnioskujemy o wprowadzenie odszkodowań za straty spowodowane przez dzikie ptactwo będące pod ochroną(…)”

W załączeniu pismo KRIR/JM/592/2021 z dnia 09.07.2021

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Pismo KRIR do MKiŚ ws. szacowania szkód 72 KB
<<  powrót