<<  powrót

Odpowiedź Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie przedstawionego do zaopiniowania projektu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych, w odpowiedzi czytamy:

<<  powrót