<<  powrót

Kolejne niekorzystne przepisy już wkrótce dotkną rolników? Jak bumerang powraca ustawa odorowa 2021 i związane z nią nowe zapisy. Określą one np. minimalne odległości w jakich można przeprowadzić przedsięwzięcie związane z rolnictwem.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wyraża stanowczy protest wobec sposobu procedowania ww. ustawy, której projektowane przepisy są szkodliwe dla prowadzenia i rozwoju gospodarstw rodzinnych prowadzących produkcję zwierzęcą. Samorząd rolniczy odbiera ten projekt jako kolejną próbę Rządu niszczenia produkcji zwierzęcej w Polsce.

W załączeniu Pismo KRIR do Ministra Klimatu i Środowiska

Plik Opis Wielkość pliku
pdf KRIR-MR ustawa odorow opinia KRIR 78 KB
<<  powrót