<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał opinię do projektu rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania “Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w piśmie czytamy:

<<  powrót