<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o interpretację, czy sprzedający nawozy azotowe mają prawo żądać od rolników oświadczeń, gdzie podaje się pełne dane osobowe łącznie z numerem dowodu osobistego.

W odpowiedzi czytamy, że: ” zakres danych osobowych jaki zobowiązany jest podać nabywca prekursora materiałów wybuchowych podlegającego ograniczeniom wynika wprost z załącznika IV do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia do obrotu i stosowania prekursorów materiałów wybuchowych. Wśród tych danych znajduje się również numer dowodu tożsamości.”

<<  powrót