<<  powrót

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej wystąpił do MRiRW o wprowadzenie w jak najszybszym czasie “paliwa rolniczego” nie obciążonego podatkami i akcyzami, aby obniżyć rolnikom koszty produkcji rolniczej, w odpowiedzi czytamy:

<<  powrót