<<  powrót

Na wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej, Zarząd zwrócił się do Ministra o podjęcie odpowiednich działań, które przyczynią się do ograniczenia populacji bobra w rejonach o największym zagęszczeniu, w tym na Podkarpaciu.

W odpowiedzi czytamy:

<<  powrót