<<  powrót

Poniżej zamieszczamy odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska na wniosek samorządu rolniczego dotyczący planowanej wycinki drzew przez Polskie Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.

<<  powrót