<<  powrót

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych o zwiększenie środków finansowych na dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w ustawie budżetowej na 2021 r., do takiej wysokości, aby zabezpieczyć potrzeby rolników Ministerstwo Rolnictwa ni Rozwoju Wsi udzieliło odpowiedzi, że postulaty Krajowej Rady Izb Rolniczych w zakresie zwiększenia dotacji na dopłaty do składek ubezpieczeniowych zostaną przeanalizowane, przy uwzględnieniu potrzeb rolników i możliwości budżetu państwa.

Jednocześnie poinformowano, że kwestie zarządzania ryzykiem, jako rozwiązania systemowe, nie doraźne, jak również poczucie bezpieczeństwa i stabilności dochodów  uzyskiwanych przez rolników, stanowią przedmiot prac projektowych i legislacyjnych w MRiRW. O efektach swoich działań MRiRW poinformuje KRIR.

<<  powrót