<<  powrót

W odpowiedzi MRiRW na wniosek Zarządu ZIR w sprawie przedłużenia terminu naboru wniosków o udzielenie pomocy dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2021 r. do 15 lipca br., informujemy co następuje: 

<<  powrót