<<  powrót
logo ZIR

W odpowiedzi na pismo Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej:


możemy przeczytać:

W związku z pismem Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, znak ZIR/AM/529/24 z
dnia 27.02.2024 r. dotyczącym łączenia szkód powstałych w uprawach rolnych w
wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, uprzejmie informuję, że na
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przewidziane zostało udzielenie pomocy
dla producentów rolnych, w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w
uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r.:
1) gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków
wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w
rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
które zostały oszacowane przez komisję i wynoszą powyżej 30% średniej rocznej
produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających
rok, w którym wystąpiły te szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim
poprzedzającym rok, w którym wystąpiły te szkody, z pominięciem roku o najwyższej
i najniższej wielkości produkcji, lub
2) suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich, które zostały obliczone za pomocą publicznej aplikacji i wynoszą
powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym z
ostatnich trzech lat poprzedzających rok wystąpienia suszy.
Jednocześnie zgodnie z przepisami § 5 ust. 2 pkt. 2) lit. b) ww. rozporządzenia Rady
Ministrów istnieje możliwość łączenia szkód spowodowanych wystąpieniem w
gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, w danym roku
kalendarzowym co najmniej dwukrotnie gradu, deszczu nawalnego, ujemnych
skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna,
obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich.

<<  powrót