<<  powrót

Zarząd KRIR 25.04.2022 r. zwrócił się do MRiRW o wydłużenie okresu przejściowego wycofywania substancji czynnych stosowanych w środkach ochrony roślin.

W odpowiedzi czytamy: “…..nie jest możliwe wydłużenie okresów stosowania wycofanych substancji czynnych, ze względu na to, iż MRiRW przyznało terminy w możliwie maksymalnym wymiarze, zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi Komisji Europejskiej….”

<<  powrót