<<  powrót

W załączeniu odpowiedź resortu rolnictwa na wnioski IV Walnego Zgromadzenia Pomorskiej Izby Rolniczej oraz pismo PIR.

WN1: Walne Zgromadzenie Pomorskiej Izby Rolniczej wnioskowało o udostępnienie danych o imporcie do Polski mięsa, szczególnie drobiowego, wołowego i wieprzowego.

WN2: WZ PIR wnioskowało o objęcie polskiego rolnictwa szczególną pomocą, zapisaną w tarczy antykryzysowej.

WN3: WZ PIR poddało pod rozwagę konieczność prowadzenia w obecnej chwili kontroli weterynaryjnych w gospodarstwach rolnych i wnosiło o ich czasowe wstrzymanie w okresie trwania pandemii COVID-19.

WN4: WZ PIR wnioskowało o urealnienie przepisów w zakresie dobrostanu krów mlecznych, w przedmiocie zliczania powierzchni stanowisk legowiskowych dla 1 sztuki bydła, łącznie z powierzchnią właściwą.

<<  powrót