<<  powrót

Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi p. Grzegorza Pudy z prośbą o informację, czy rolnikom, których protokoły dostaną pozytywną akceptację Wojewody po 31 grudnia 2020 roku będzie przyznane wsparcie finansowe z budżetu PROW 2014-2020 lub krajowego?

W odpowiedzi MRiRW informuje, że rolnicy, którzy ponieśli szkody w 2020 r. i będą posiadali protokół, o którym mowa w § 5 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.), potwierdzony przez wojewodę w 2021 r., będą mogli ubiegać się o przyznanie pomocy w ramach ww. instrumentu wsparcia.

<<  powrót