<<  powrót

Poniżej zamieszczamy odpowiedź MRiRW na wniosek przyjęty podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji w dniu 22 lutego 2023 r. o objęcie produktów spożywczych importowanych z   Ukrainy szczegółowymi badaniami pod względem zawartości pozostałości pestycydów, antybiotyków i GMO.

<<  powrót