<<  powrót

W odpowiedzi na wniosek Izby Rolniczej w Opolu przekazany przez Zarząd KRIR do Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka w sprawie umocowania prawnego działalności rolniczej na terenach wiejskich w związku z narastającymi konfliktami pomiędzy nowymi mieszkańcami terenów wiejskich a rolnikami, resort rolnictwa w piśmie z dnia 15 marca 2022 r. przekazał następujące informacje:

<<  powrót