<<  powrót

Krajowa Rada Izb Rolniczych otrzymała odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na opinię do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Poniżej zamieszczamy opinię KRIR oraz odpowiedź MRiRW

<<  powrót