<<  powrót

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowidziało na opinię KRIR w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wyjaśniające dlaczego uwagi KRIR nie zostały uwzględnione. W odpowiedzi czytamy:

<<  powrót