<<  powrót

W odpowiedzi na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, w którym samorząd rolniczy przekazał swoje uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, resort rolnictwa przekazał poniższe informacje:

<<  powrót