<<  powrót

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy wyjaśnienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie możliwości przerwania pięcioletniego zobowiązania w ramach działania PROW w sytuacji, gdy rolnik jest przez dłuższy czas niezdolny do pracy i przebywa na rencie okresowej otrzymane z Krajowej Rady Izb Rolniczych

<<  powrót