<<  powrót
logo-zir-wpisy

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej wystąpił z pismem do MRiRW o wyznaczenie terminu realizacji deklaracji podpisanej w dniu 03.02.2022r.
w Barzkowicach z Komitetem Protestującym. Publicznie padła deklaracja o wypłacie pomocy suszowej w ciągu 2-4 tygodni. Pomoc finansowa do zakupu nawozów w oczekiwaniu na decyzję KE, która miała nastąpić po 8 marca br. W odpowiedzi czytamy:

<<  powrót