<<  powrót

Krajowa Rada Izb Rolniczych na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej wystąpiła z pismem do MRiRW ws wypłaty pomocy suszowej w niepełnej wysokości za rok 2019.
W odpowiedzi resort rolnictwa wyjaśnia między innymi, że jednym z warunków uzyskania pomocy było dołączenie do wniosku o pomoc kopii protokołu oszacowania szkód, że zgodnie z przepisami pomoc pomniejsza się o 50% jeśli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych- nie było ubezpieczonych. W dalszej części Sekretarz Stanu Informuje również, że pomoc ta przyznawana była w drodze kierownika biura powiaotwego ARiMR – osoba, która się nie zgadza z decyzją organu może złożyć odwołanie do organu wyższego stopnia, natomiast na decyzję organu wyższego przysługuje skarga do sądu administracyjnego.
Całą treść zamieszczamy w załącznikach.

Plik Opis Wielkość pliku
pdf pismo Lubuskiej Izby Rolniczej PDF
738 KB
pdf pismo KRIR PDF
156 KB
pdf odpowiedź MRiRW 111 KB
<<  powrót