<<  powrót

Zarząd Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w ubiegłym roku zwrócił się do Krajowej Rady Izb Rolniczych z pismem o pilne skierowania zapytania do MŚ ws szacowania i oględzin oraz wynagradzania szkód łowieckich w sytuacji, gdy nie została jeszcze wydana decyzja Ministerstwa o przekazaniu w zarząd utworzonego obwodu łowieckiego lub nie nastąpiło jego wydzierżawienie.
W odpowiedzi Minister odpowiada, że prawo łowieckie nie reguluje wprost kwestii odpowiedzialności za szkody, które zostały wyrządzone w okresie pomiędzy utworzeniem obwodu, a jego wydzierżawieniem lub przekazaniem w zarząd. W związku z powyższym dochodzenie roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych może odbywać się na drodze sądowej.

Plik Opis Wielkość pliku
pdf pismo ZIR PDF
46 KB
pdf pismo KRIR PDF
27 KB
pdf odpowiedź MKiŚ PDF
126 KB
<<  powrót