<<  powrót

Ponad 433 mln zł trafiły do rolników w ciągu dwóch dni realizacji zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych. Wypłaty potrwają do końca listopada. Z początkiem grudnia rozpocznie się wypłata płatności końcowych

Zgodnie z zapowiedziami 16 października 2023 r. rozpoczęła się realizacja zaliczek w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych. Na razie wypłacono ponad 433 mln zł. Z tej kwoty blisko 333 mln zł to zaliczki w ramach płatności bezpośrednich i trafiły one do ponad 77 tys. rolników. Z kolei ponad 100 mln zł trafiło do ponad 64 tys. gospodarzy w ramach zaliczek z tytułu ONW. Zaliczki są wypłacane sukcesywnie. Ich realizacja zakończy się 30 listopada. Natomiast 1 grudnia rozpocznie się realizacja płatności końcowych.

Warto przypomnieć, że środki trafiają wyłącznie na konta bankowe zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne.

W tegorocznej kampanii rolnicy złożyli 1,24 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie, a pula środków na ich realizację wynosi blisko 17 mld zł.

Polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W roku 2023 zaliczki będą wypłacane na poczet płatności bezpośrednich, w tym płatności dla małych gospodarstw oraz przejściowego wsparcia krajowego w wysokości 70 proc. oraz na poczet płatności ONW w wysokości 85 proc. Zaliczki otrzymają rolnicy spełniający warunki kwalifikowalności, także Ci wytypowani do kontroli na miejscu.

Źródło: MRiRW

<<  powrót