<<  powrót

Samorząd rolniczy wystąpił do KOWR w sprawie zagadnienia przedstawionego przez Wielkopolską Izbę Rolniczą dotyczącego obowiązków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, gdy obrót nieruchomością rolną następuje pomiędzy osobami bliskimi w rozumieniu tych przepisów.

Poniżej zamieszczamy korespondencję w tej sprawie.

<<  powrót