<<  powrót

Poniżej zamieszczone zostało pismo z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w sprawie obowiązku rejestracji zakładów, w których utrzymywany jest drób rzeźny lub niewielkie liczby ptaków w chowie przydomowym.

<<  powrót