<<  powrót

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego o zwiększenie limitu środków przeznaczonych w ustawie budżetowej na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało ponownie, że w ustawie budżetowej na 2021 rok zaplanowano, w części 32 – Rolnictwo, dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01026 – Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, kwotę wydatków 400 mln zł .. Kwota ta wynika z możliwości budżetu państwa dofinasowania tego zadania w roku bieżącym.

W przypadku pojawienia się oszczędności w realizacji wydatków, na realizację innych zadań w częściach budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w pierwszej kolejności uwolnione wydatki zostaną przeznaczone na zwiększenie kwot na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Plik Opis Wielkość pliku
pdf Odp MRiRW o środki na ubezpieczenia upraw 25 KB
<<  powrót