<<  powrót

W dniu 21 października odbyły się obchody 50 – lecia  istnienia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W.Witosa w Boninie w których uczestniczył Prezes ZIR p. Andrzej Karbowy oraz Z-ca Dyrektora Biura Danuta Lebioda.

Placówka w Boninie to jedna z trzech szkół rolniczych w województwie zachodniopomorskim prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Szkoła istnieje już 50 lat. Była i jest zawsze wyjątkową społecznością tworzoną przez pokolenia uczniów, nauczycieli i rodziców, poszukującą zawsze nowatorskich rozwiązań oraz otwartą na wyzwania. Jubileusz był świętem wspomnień absolwentów. Powrócono do wspomnień, które ocalały. Przywołano w pamięci tych, którzy odeszli: nauczycieli, koleżanki, kolegów. W szkole zawsze najważniejszy jest i był uczeń, a dumą szkoły Absolwent. Motto jubileuszu – „Dzieci rodzą się ze skrzydłami. Nauczyciele pomagają im je rozwinąć” Janusz Korczak Święto szkoły rozpoczęła Msza święta w kościele pw. Trójcy Świętej, Kretomino. Następnie odbyła się część oficjalna, część artystyczna, spotkania absolwentów oraz poczęstunek.

Pani Dyrektor Dorota Kinga Grabarek oraz Pani Profesor Bożena Konczak wraz z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty oraz znicze pod pomnikiem patrona Szkoły – Wincentego Witosa.

Również z tej okazji został zasadzony dąb szypułkowy,  który upamiętni to wydarzenie.

Na zakończenie tego dnia została przygotowana słodka niespodzianka dla wszystkich uczniów oraz pracowników szkoły – ogromny tort!

Młodzież pięknie przygotowała się do obchodów 50 -lecia poprzez włożenie całego serca zarówno w część artystyczną jak i przygotowanie poczęstunku, za co serdecznie dziękujemy.

<<  powrót