<<  powrót

Dostępność i przystępność cenowa nawozów w Unii Europejskiej i na świecie jest ważną kwestią dla bezpieczeństwa żywności. W tym celu Komisja Europejska przedstawiła szereg działań i wytycznych, by sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie unijni rolnicy i przemysł, a także kraje rozwijające się. W komunikacie czytamy:

<<  powrót