<<  powrót

Narodowy Program Powszechnego Odkwaszenia Gleb to program, który przedstawia stan gleb w Polsce pod kątem ich odczynu, zawiera szacunki nakładów finansowych niezbędnych do zmiany obecnej sytuacji oraz konsekwencje braku działań na rzecz poprawy jakości gleb w Polsce. W opracowaniu zawarto opis dotychczasowych rozwiązań w zakresie odkwaszania gleb wraz ze wskazaniem przyczyn ich niskiej efektywności. Jednocześnie, po ich skrupulatnej analizie, autorzy zaproponowali rozwiązanie, które jest wolne od dotychczasowych ograniczeń i tym samym w znaczący sposób wpływa na skuteczność Programu.

Zarząd KRIR w pełni popiera postulaty zawarte w Programie (który został umieszczony poniżej).

<<  powrót