<<  powrót

W nawiązaniu do wniosku Zarządu KRIR w sprawie uproszczenia przepisów i złagodzenia wymogów do budowy silosów zbożowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pismem z dnia 23 czerwca 2023 r. przekazało następujące wyjaśnienia:

Źródło: KRIR

<<  powrót