<<  powrót

W odpowiedzi na wnioski wojewódzkich izb rolniczych dotyczących pomocy dla producentów trzody chlewnej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 23 marca 2022 r. przekazało następujące wyjaśnienia:

W załączeniu:

Pismo KRIR, Wnioski IR, stan pogłowia trzody chlewnej

<<  powrót