<<  powrót

W imieniu Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i na wniosek członków Rady Powiatowej IRWŁ w powiecie łódzkim-wschodnim oraz zduńskowolskim i skierniewickim, Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski do Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza przekazał wnioski w celu rozpatrzenia i dalszej realizacji.

  1. Podjąć działania  mające na celu  wprowadzenie wyższej (o 150%) stawki   dopłaty do paliwa rolniczego . Aktualna stawka dopłaty tj. 1 zł do zakupionego na fakturę litra oleju napędowego stanowi niewielkie wsparcie dla gospodarstw, biorąc pod uwagę obecną cenę oleju napędowego wynoszącą ok. 8 zł za litr.
  2. Podjąć działania w celu rozwiązania  problemu na tle stosowania tzw. „specustaw” dotyczących realizacji różnych przedsięwzięć publicznych (budowy dróg, zbiorników retencyjnych, gazociągów).  Jak wskazują, w praktyce, w toku odpowiednich procedur, pomijana jest aktywna rola m.in. właścicieli gospodarstw rolnych, którzy niejednokrotnie chcieliby zgłosić swoje uwagi, zastrzeżenia lub przedstawić swoje racje, gdy inwestycja jest planowana lub przebiega przez grunty ich gospodarstwa.
  3. Podjąć działania mające na celu objęcie pomocą finansową wszystkich rolników posiadających i nieposiadających faktury na zakup nawozów jesienią od 1 września 2021 roku.
  4. Podjąć działania mające na celu aby umowy na dostawę produktów rolnych były zawierane w możliwie krótkim czasie od daty sprzedaży  z uwagi na zmieniające się ceny.

Poniżej przedstawiamy Państwu odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na powyższe wnioski.

<<  powrót