<<  powrót

W dniu 14 stycznia 2021 r. Zarząd KRIR, na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie trudnej sytuacji, w jakiej znaleźli się producenci warzyw zaopatrujący dotychczas sektor gastronomii w Polsce. W dniu 21 stycznia 2021r. resort rolnictwa udzielił odpowiedzi w przedmiotowej sprawie.

pisma w załączeniu

<<  powrót