<<  powrót

Rapa Powiatowa Małopolskiej Izby Rolniczej w Bochni zwróciła się do Zarządu MIR o wystąpienie, za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych, do Ministra Rolnictwa oraz Rady Ministrów z wnioskiem o opracowanie i wdrożenie w Polsce systemu pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych dotkniętych zniszczeniami upraw rolnych wywołanych przez długotrwałe, intensywne opady atmosferyczne i związane z nimi okresowe podtopienia i zalania gruntów rolnych.

W załączeniu pisma na powyższy temat.

<<  powrót