<<  powrót

Odpowiedź resortu rolnictwa na wystąpienie Zarządu KRIR o przeznaczenie gruntów ugorowanych na cele produkcyjne.

Resort informuje, że Komisja Europejska na wniosek Polski i innych państw wydała 23 marca br. decyzję pozwalającą na zastosowanie odstępstwa i już w 2022 r. ugory można wykorzystać do produkcji żywności i pasz.

Trwają też rozmowy nt. zmiany podejścia w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-27.

W odpowiedzi czytamy:

<<  powrót